Cilj

Opravljena so bila opazovanja skozi različne faze rasti. Opravljenih je bilo pet opazovanj; eno pred vsako fazo gnojenja, eno med zorenjem pridelka in eno tik pred obiranjem.

Rezultati analize

Po analizi smo dosegli naslednje:

  • Na nekaterih poljih smo začeli uporabljati spremenljive stopnje gnojenja na podlagi sprememb strukture tal in zdravja pridelka. Na bolj peščenih območjih smo zmanjšali stopnjo gnojil, ker na rast pridelka ni dodatnega učinka (gnojila se sperejo v podtalnico zaradi slabe strukture tal, ki nima sposobnosti za zajemanje hranil in njihovo odlaganje na rastline).
  • Sistematizacija notranjih procesov (reorganizacija podjetja za reševanje posebnosti terenskega dela, dodatna ocena, obdelava podatkov, …).
  • Prvi koraki integracije podatkov v kmetijske stroje.
  • Prvi prihranek pri gnojilih (na določenem področju 24%).

Stranka

Jeruzalem Ormož SAT se ukvarja s poljedeljstvom, prašičerejo in hmeljarstvom. Kot poljedeljci pridelujejo koruzo, krušno pšenico, ječmen, oljno ogrščico, sojo ter sladkorno in rdečo peso. Hkrati so tudi največji pridelovalec buč v Sloveniji.