Z opazovanjem pšenice z dronom skozi različne fenološke faze razvoja smo opazili različne trende rasti, ki so posledica razlik v strukturi tal. Po žetvi pšenice smo pred setvijo naslednje kulture na podlagi teh podatkov pripravili mape za selektivno setev. Na območjih s kvalitetnejšo zemljo smo uporabili priporočeno število zrn na ha, na območjih s slabšo kvaliteto zemlje pa smo setveno normo zmanjšali.

Opazovanja in testiranja smo opravljali na eni izmed največjih poljedelsko-živinorejskih kmetij pri nas iz Prekmurja. Pri setvi je bila uporabljena sejalnica Amazone, ki je bila krmiljena preko ISOBUS terminala Fendt.

S tem smo dosegli:

  • Manjšo porabo semena, kar pomeni njegov prihranek in manjše stroške;
  • Boljšo kakovost pridelka – na slabših tleh, kjer so bile rastline posejane bolj na redko so imele na voljo večjo površino za črpanje hranil in vlage iz zemlje; posledično so razvile kakovostnejši plod, ki je bil primerljiv s plodovi na kvalitetni zemlji.