Cilj

Na podlagi opazovanj iz primarnega pridelka (pšenice) smo lahko zaznali razlike v polju. Razlike so bile predvsem posledica različnih struktur tal. Po obiranju smo podatke uporabili za obdelavo in ustvarjanje spremenljivih stopenj sejanja sekundarnih pridelkov. Za boljšo strukturo tal smo ohranili prvotne stopnje, za slabe tipe tal pa stopnje.

Rezultati analize

Na podlagi analize smo skupaj s stranko uspeli doseči:
• Zmanjšano količino porabljenih semen (zmanjšana za stroške),
• Pridelek je bil na splošno boljši (na podlagi ponderiranja v času žetve), ker so imele rastline več prostora, od koder so dobivale hranila v slabi strukturi tal
• Vključevanje podatkov v glavne blagovne znamke strojev (Amazone, Kverneland, Fendt, John Deere, Müller Elektronik).

Stranka

Kmetija Cigüt je ena izmed bolj naprednih kmetij pri nas, ki je zrastla iz 2Ha na 340Ha v danajšnjem obsegu, kar je predvsem zasluga njenega Očeta Štefana. Je živinorejsko – poljedelsko usmerjena, spada med zaščitene kmetije in je v programu KOPOP. Prideluje pridelke na okolju prijazen način, kmetuje integrirano in izvaja ukrep sonaravne reje domačih živali.