V sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede UM in večjim kmetijskim podjetjem iz dravskega polja smo v letu 2018 pričeli s prvimi poskusi uporabe dronov v kmetijstvu. Po začetnih testiranjih smo sistem pozneje uspešno vpeljali v prakso za primer dognojevanja žit in oljne ogrščice.

V prvih fazah smo spremljali razvoj pšenice in oljne ogrščice na približno 300 ha površin. Pregledi so bili izvedeni 6-krat: pred vsako fazo dognojevanja, po dognojevanju, med zorenjem in tik pred žetvijo.

Pri vsakem pregledu, pred dognojevanjem, smo opazili razlike v pridelku. Vzrok je bila razlika v strukturi zemlje. Na podlagi tega in dodatnih nitratnih testov smo prilagodili intenziteto gnojenja na posameznih območjih:

  • Doziranje na kvalitetnejših predelih je ostalo nespremenjeno;
  • Doziranje na slabših predelih je bilo zmanjšano.

To je bilo smiselno, saj je na teh predelih zaradi slabe strukture manjša količina pridelka in slabša zmožnost zadrževanja gnojila (lažje spiranje v podtalne vode). Z manj potrošenega umetnega gnojila, do 24 %, se je tako zmanjšal strošek pridelave in obremenitve okolja, brez zmanjšanja količine pridelka.

Za variabilno aplikacijo umetnega gnojila smo uporabljali trosilec znamke Vikon, ki je bil krmiljen preko terminala Kverneland Tellus Pro.