Projekt Ploutos se je začel 22. in 23. oktobra in bo tlakoval pot k bolj trajnostni evropski kmetijsko-živilski vrednostni verigi! 

Cilj Ploutosa je ustvariti priložnosti za spremembe, ki imajo moč ponovno vzpostaviti ravnotežje v kmetijsko-živilskem sistemu proti bolj okoljsko, družbeno in ekonomsko trajnostnemu sistemu. Še do nedavnega so se pristopi kmetijsko-živilskega sistema osredotočali na ožje segmente celostne vrednostne verige. Ploutos bo za skupen vpliv sprememb na katerikoli točki vrednostne verige sprejel pristop, ki temelji na sistemih in tako omogočil bolj celovito in poglobljeno razumevanje. Slednje bo projekt dosegel s Trajnostnim inovativnim okvirjem! 

Trajnostni inovativni okvir 

Ploutosov Trajnostni inovativni okvir predstavlja kombinacijo inovacije vedenja, inovacije skupnega poslovnega modela in tehnoloških storitev na podlagi podatkov. Za vzpodbuditev  inovativnosti vedenja bo Ploutos gradil na razumevanju, kjer morajo prave spremembe k povečanemu trajnostnemu delovanju in sodelovanju v kmetijsko-živilski verigi preseči tehnološko naravnane inovacije. Pri inovaciji skupnega poslovnega modela bo Ploutos razvil pristop, ki ga bo moč ponovno aplicirati z namenom usmerjanja načrta, ocene, zaveze in izvršitve teh modelov, ki obravnavajo kompleksne zahteve ponovne vzpostavitve ravnotežja v kmetijsko-živilskem ekosistemu. Nazadnje, pri tehnoloških storitvah se bo Ploutos usmerjal na tehnologije, ki jih je moč ponovno uporabiti in ki so razširjene in ki prav tako omogočajo nove poslovne modele ter večji in bolj pretočen dotok informacij do kmetov (kot so svetovalne storitve) in od kmetov (storitve pridobivanja podatkov). Okvir podpira živahni ekosistem in pristop več akterjev s predstavniki partnerjev iz celotne kmetijsko-živilske vrednostne verige. Mehanizem, ki podpira implementacijo inovativnih pristopov teh treh dimenzij v Trajnostnem inovativnem okvirju, je Ploutosova Akademija inovativnosti. 

Ploutosova Akademija inovativnosti 

V okviru projekta bo ustvarjena virtualna akademija Ploutosova Akademija inovativnosti z namenom zagotavljanja vrste eksperimentov in praks v povezavi s trajnostno kmetijsko-živilsko vrednostno verigo za zainteresirano stran. Omenjeni eksperimenti in prakse bodo oblikovani, implementirani in ocenjeni znotraj enajstih Trajnostno inovativnih pilotnih projektov, ki so del projekta. Akademija bo so-oblikovala, podpirala, predstavljala in promovirala vse implementirane inovacije; njena glavna vloga bo zagotovitev maksimalnega učinka teh inovativnih praks. 

Partnerji 

Konzorcij projekta Ploutos sestoji iz partnerjev, ki predstavljajo vse akterje v vrednostni verigi – od kmetov in kmetijskih organizacij, živilskih industrij in prodajalcev nevladnim organizacijam, javnih organov in izvajalcev javnih služb. Inovativna organizacija GAIA EPICHEIREIN, ki je bila ustanovljena z zavezništvom agrikulturnega, bančnega in tehnološkega sektorja v Grčiji, je koordinator projekta. Del projekta predstavlja 33 partnerjev iz Grčije, Nizozemske, Irske, Španije, Severne Makedonije, Srbije, Cipra, Slovenije, Italije in Francije. 

 

Sledite projektu 

Twitter: @ploutos_h2020 

Facebook: @ploutosh2020 

LinkedIn: ploutos-h2020 

 

Nadaljnje informacije 

GAIA EPICHEIREIN SA 

Project CoordinatorNikolaos Marianos 

Email: n_marianos@neuropublic.gr 

 

Lokalna kontaktna točka 

Termodron, sodobne tehnologije, d.o.o. 

Sergej Krajnc 

sergej.krajnc@termodron.si 

+386 40 661 179