Ciljno vzorčenje in analiza prsti

Z vzorčenjem in analizo prsti pridobimo pomembne podatke o založenosti tal in druge parametre. Na podlagi teh načrtujemo nadaljnje ukrepe za pripravo tal v prihodnji sezoni in daljnoročno.

Pri še tako homogenih parcelah prihaja do razlik na posameznih območjih. S klasičnimi metodami vzorčenja dobimo povprečne vrednosti založenosti po parceli.

S spremljanjem pridelka skozi sezono lahko opazimo različne trende rasti, ki po navadi nakazujejo na razlike v tleh. Na podlagi teh razlik lahko načrtujemo ciljno vzorčenje – odvzamemo vzorce v posameznih območjih in dobimo natančnejše podatke o stanju založenosti tal s hranili, organsko snovjo in ostalimi parametri.

Na podlagi teh podatkov izvedemo ciljno osnovno gnojenje ter postopoma izboljšamo in izravnamo kvaliteto zemlje.

KAKO TO POČNEMO?

Tehnologija

VEČ O TEHNOLOGIJI NA BLOGU

Ciljna območja za vzorčenje določimo na podlagi spremljanj trendov razvoja pridelka z droni ali sateliti, meritev elektro-prevodnosti zemlje in/ali žetvenih kart. Na posameznih območjih se odvzamejo vzorci in analizirajo v certificiranih laboratorijih. Pridobljeni rezultati so uporabni za ciljno osnovno ali založno gnojenje z osnovnimi hranili ter za selektivno setev.

KAKO ZAČETI?

Načrtujte pravočasno.

KONTAKTIRAJTE NAS

Optimalno je, da nas kontaktirate pred spravilom pridelka ali tik po njem, vsekakor pa pred nadaljnjimi ukrepi (trošenje kalcita, obdelava zemlje, osnovno gnojenje itd.).