Prateći pšenicu dronom kroz različite fenološke faze razvoja, uočili smo različite trendove rasta koji proizlaze iz razlika u strukturi tla. Nakon žetve pšenice, na temelju tih podataka pripremili smo karte za selektivnu sjetvu prije sjetve sljedeće kulture. U područjima s boljom kvalitetom tla koristili smo preporučeni broj zrna po hektaru, a u područjima slabije kakvoće tla smanjili smo stopu sjetve.

Praćenja i ispitivanja obavljena su na jednom od najvećih poljoprivrednih i stočarskih gospodarstava u Sloveniji, u Prekmurju. Za sjetvu je korištena sijačica Amazone XX-YY kojom se upravljalo preko Fendt ISOBUS terminala.

Time smo postigli:

  • Nižu potrošnju sjemena, što znači njegovu uštedu i niže troškove;
  • Bolju kvalitetu usjeva – na siromašnijim tlima, gdje su biljke sijane rjeđe, imale su na raspolaganju više prostora za crpljenje hranjivih sastojaka i vlage iz tla; kao rezultat toga razvile su plodove više kvalitete koji su bili usporedivi s plodovima na kvalitetnom tlu.