Ciljano uzorkovanje i analiza tla

Uzorkovanjem i analizom tla dobivaju se važni podatci o zasićenosti tla hranjivim tvarima i ostali parametri. Na temelju njih planiramo daljnje mjere za pripremu tla u nadolazećoj sezoni te dugoročno.

Čak i u slučaju homogenih parcela postoje razlike na pojedinim područjima. S klasičnim metodama uzorkovanja dobivamo prosječne vrijednosti zasićenosti hranjivim tvarima po parceli.

Praćenjem usjeva tijekom cijele sezone možemo uočiti različite trendove rasta koji obično ukazuju na razlike u tlu. Na temelju tih razlika možemo planirati ciljano uzorkovanje – uzeti uzorke na pojedinim područjima i dobiti preciznije podatke o stanju zasićenosti tla hranjivim sastojcima, organskim tvarima i ostalim parametrima.

Na temelju tih podataka provodimo ciljanu osnovnu gnojidbu te postupno poboljšavamo i ujednačavamo kvalitetu tla.

KAKO TO POSTIŽEMO?

Tehnologija

VIŠE O TEHNOLOGIJI NA BLOGU

Ciljana područja za uzorkovanje određuju se na temelju praćenja trendova u razvoju usjeva dronovima ili satelitima, mjerenja električne vodljivosti tla i/ili plana žetve. Uzorci se uzimaju na pojedinim područjima i analiziraju u certificiranim laboratorijima. Dobiveni rezultati korisni su za ciljanu osnovnu gnojidbu i gnojidbu u svrhu stvaranja zaliha osnovnih hranjivih tvari te za selektivnu sjetvu.

KAKO ZAPOČETI?

Planirajte na vrijeme.

KONTAKTIRAJTE NAS

Optimalno je kontaktirati nas prije ili neposredno nakon vršidbe, a u svakom slučaju i prije daljnjih mjera (potrošnja kalcita, obrada tla, osnovna gnojidba itd.).