Selektivna sjetva na temelju rezultata dobivenih dronom

Prateći pšenicu dronom kroz različite fenološke faze razvoja, uočili smo različite trendove rasta koji proizlaze iz razlika u strukturi tla. Nakon žetve pšenice, na temelju tih podataka pripremili smo karte za selektivnu sjetvu prije sjetve sljedeće kulture. U područjima s boljom kvalitetom tla koristili smo preporučeni broj zrna po hektaru, a u područjima slabije kakvoće