Mjerjenja električne vodljivosti tla

Mjerenjem električne vodljivosti tla dobivamo sliku stanja strukture tla s obzirom na različite omjere sadržaja pijeska i gline koji utječu na različitu sposobnost zadržavanja vlage i hranjivih sastojaka.

Na temelju podataka vršimo ciljano uzorkovanje, planiramo osnovnu gnojidbu i/ili selektivnu sjetvu. Mjerenja moraju uzeti u obzir prošle aktivnosti (npr. gnojidba mineralnim gnojivima) i stupanj vlage jer navedeno utječe na rezultate mjerenja. Stoga je važna pravovremena provedba mjerenja, npr. nakon žetve, prije osnovne gnojidbe, potrošnje kalcita itd.

KAKO TO POSTIŽEMO?

Tehnologija

VIŠE O TEHNOLOGIJI NA BLOGU

Uz pomoć robota s kontaktnim senzorom za mjerenje električne vodljivosti, mjerenja se izvode na cijelom polju. Robot je lagan i stoga prikladniji u usporedbi s drugim konvencionalno korištenim strojevima jer ne uzrokuje kompresiju ili zbijanje zemlje. To je posebno važno u slučajevima kada se obavljaju poljoprivredne aktivnosti bez oranja (minimalna obrada tla, konzervacijska poljoprivreda).

KAKO ZAPOČETI?

Planirajte na vrijeme.

KONTAKTIRAJTE NAS

Optimalno je kontaktirati nas prije ili neposredno nakon vršidbe, a u svakom slučaju i prije daljnjih mjera (potrošnja kalcita, obrada tla, osnovna gnojidba itd.).