window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S6DJPCGRQ6');

Študije primerov

Izvedite več o dobrih praksah uporabe termodron storitev kot so prehod na minimalno obdelavo tal, Natančno dognojevanje, Natančno škropljenje pesticidov, Pripravljenost na žetev, Testiranje in analiza prsti, Termodron Form obrazci, FarmScan platforma in več.

Spremenljive stopnje sejanja na podlagi opazovanja dronov

Na podlagi opazovanj iz primarnega pridelka (pšenice) smo lahko zaznali razlike v polju. Razlike so bile predvsem posledica različnih struktur tal. Po obiranju smo podatke uporabili za obdelavo in ustvarjanje spremenljivih stopenj sejanja sekundarnih pridelkov. Za boljšo strukturo tal smo ohranili prvotne stopnje, za slabe tipe tal pa stopnje.

Spremenljive stopnje sejanja na podlagi opazovanja dronov2020-11-08T12:47:56+00:00

Opazovanje pridelka skozi faze rasti in spremenljive stopnje gnojenja

Opravljena so bila opazovanja skozi različne faze rasti. Opravljenih je bilo pet opazovanj; eno pred vsako fazo gnojenja, eno med zorenjem pridelka in eno tik pred obiranjem.

Opazovanje pridelka skozi faze rasti in spremenljive stopnje gnojenja2020-11-08T08:17:16+00:00

Opazovanje pridelkov z multispektralnimi senzorji za Jeruzalem Ormož SAT

Glavni cilj projekta je bil preveriti, ali lahko na majhni ozimni pšenici opazimo nekatere spremembe pridelka. Test je bil izveden na dveh različnih področjih.

Opazovanje pridelkov z multispektralnimi senzorji za Jeruzalem Ormož SAT2020-11-08T08:19:43+00:00
Go to Top