window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S6DJPCGRQ6');

Natančno dognojevanje

Opazovanje pridelka skozi faze rasti in spremenljive stopnje gnojenja

Opravljena so bila opazovanja skozi različne faze rasti. Opravljenih je bilo pet opazovanj; eno pred vsako fazo gnojenja, eno med zorenjem pridelka in eno tik pred obiranjem.

Opazovanje pridelka skozi faze rasti in spremenljive stopnje gnojenja2020-11-08T08:17:16+00:00

Opazovanje pridelkov z multispektralnimi senzorji za Jeruzalem Ormož SAT

Glavni cilj projekta je bil preveriti, ali lahko na majhni ozimni pšenici opazimo nekatere spremembe pridelka. Test je bil izveden na dveh različnih področjih.

Opazovanje pridelkov z multispektralnimi senzorji za Jeruzalem Ormož SAT2020-11-08T08:19:43+00:00
Go to Top