Spremenljive stopnje sejanja na podlagi opazovanja dronov

Na podlagi opazovanj iz primarnega pridelka (pšenice) smo lahko zaznali razlike v polju. Razlike so bile predvsem posledica različnih struktur tal. Po obiranju smo podatke uporabili za obdelavo in ustvarjanje spremenljivih stopenj sejanja sekundarnih pridelkov. Za boljšo strukturo tal smo ohranili prvotne stopnje, za slabe tipe tal pa stopnje.