Meritve elektro-prevodnosti tal

Z meritvami elektro-prevodnosti tal pridobimo sliko stanja o strukturi zemlje glede na različna razmerja vsebnosti peska in gline, kar vpliva na različne zmožnosti zadrževanja vlage in hranil.

Na podlagi podatkov izvedemo ciljno vzorčenje, načrtujemo osnovno gnojenje in/ali selektivno setev.

Pri meritvah je potrebno upoštevati pretekle ukrepe (npr. gnojenje z mineralnimi gnojili) in stopnjo vlage, saj vplivajo na rezultate meritev. Zato je pomembna pravočasna izvedba meritev, npr. po spravilu pridelka pred osnovnim gnojenjem, trošenjem kalcita itd.

KAKO TO POČNEMO?

Tehnologija

VEČ O TEHNOLOGIJI NA BLOGU

S pomočjo robota s kontaktnim senzorjem za meritve elektro-prevodnosti se izvedejo meritve na celotni njivi. Robot je lahek in tako primernejši v primerjavi z drugimi konvencionalno uporabljenimi stroji, saj ne povzroča stiskanja oz. zbitosti zemlje. To je še posebej pomembno v primerih ko se prakticira kmetovanje brez oranja (minimalna obdelava tal, ohranitveno kmetovanje).

KAKO ZAČETI?

Načrtujte pravočasno.

KONTAKTIRAJTE NAS

Optimalno je, da nas kontaktirate pred spravilom pridelka ali tik po njem, vsekakor pa pred nadaljnjimi ukrepi (trošenje kalcita, obdelava zemlje, osnovno gnojenje itd.).