Z meritvijo elektro-prevodnosti prsti dobimo sliko o razlikovanju sestave na posamezni parceli. Meritve pokažejo razmerje vsebnosti peska/gline in s tem različne zmožnosti zadrževanja vlage in hranil. Na podlagi pridobljenih podatkov se lahko na posameznih območjih izvede ciljno vzorčenje in analiza zemlje, ki služi za ciljno osnovno gnojenje in obenem tudi za selektivno setev.

Zelo pomembno je, da pri meritvah EC je potrebno upoštevati pretekle ukrepe (npr. gnojenje z mineralnimi gnojili, …) in stopnjo vlage. Mikroelementi in vlaga imajo namreč vpliv na izmerjene vrednosti pri meritvah EC. Iz tega vidika je tudi pomebno planiranje pravega časa za izvedbo meritev (npr. po spravilu pridelka pred kakršnimikoli osnovnimi gnojenji, trošenjem kalcita, …).

Naš robot je operativen 24 ur na dan, kar zagotovi hitrejšo in cenovno bolj ugodno storitev kot podjetja iz tujine.

KAKO ZAČETI?

Načrtujte pravočasno.

KONTAKTIRAJTE NAS

Najbolje je, da nas kontaktirate pred spravilom pridelka ali tik po tem. Obvezno pa pred nadaljnjimi ukrepi, kot so trošenje kalcita, obdelava zemlje, osnovno gnojenje, itd.

DOKAZANO USPEŠNI

Oglejte si več o našem delu v študijah primerov.

študija primera
KAKO TO POČNEMO?

Tehnologija.

VEČ O TEHNOLOGIJI NA BLOGU

Avtonomni robot z nameščenim kontaktnim senzorjem (diski/elektrode) za meritve elektro-prevodnosti skenira celotno njivo in izdela mapo na podlagi izmerjenih vrednosti. Robot je lahek in tako zelo primeren za izvedbo teh meritev saj manj kompromitira zemljo od npr. avtomobilov, ATV-jev (štirikolesnikov) in drugih konvencionalno uporabljenih strojev. To je še posebej pomembno v primerih ko se uporablja minimalna obdelava tal ali ohranitveno kmetovanje.