Dognojevanje v fazah rasti

Naš cilj je porabiti le toliko gnojila, kolikor je potrebno in smiselno na posameznih območjih. Z dognojevanji dodajamo hranila v specifičnih fazah rasti (npr. razvoj stebla, klasenje, itd.) za boljši končni pridelek. V tem primeru govorimo predvsem o dušičnih gnojilih (N) v kombinaciji z nekaterimi drugimi.

Natančno dognojevanje v praksi:

Dognojevanje žit in oljne ogrščice

Glede na strukturo tal in osnovno založenost lahko:

  • Optimiziramo porabo do 20%, kjer so zelo nehomogena tla (kratkoročni prihranek)

  • Izboljšamo končni pridelek (kvaliteto in/ali kvantiteto) pri boljši razporeditvi gnojila za izravnavo pridelka (dolgoročni prihranek)

  • Praviloma tri faze dognojevanj

Natančno dognojevanje v praksi:

Dognojevanje koruze

Praviloma dve fazi dognojevanj. Pri koruzi je specifika, da sama rastlina potrebuje največ hranil v rastni fazi, ko je že prevelika za uporabo mehanizacije. Zaradi tega se uporabljajo dražja gnojila s počasnejšim sproščanjem. Smiselno je izvajanje variabilnega dognojevanja glede na sestavo tal kakor pri žitih.

  • Praviloma dve fazi dognojevanj

KAKO ZAČETI?

Načrtujte pravočasno.

KONTAKTIRAJTE NAS

Da zagotovimo najboljšo storitev, nas kontaktirajte vsaj dva tedna pred realizacijo. Na naši strani tako lahko planiramo terensko izvedbo in obdelavo ter pripravo vseh podatkov. Prav tako naredimo dodatno verifikacijo na terenu v kolikor je to potrebno.

Pred izvedbo dognojevanja skupaj s kmetovalcem naredimo integracijo in nastavitev mehanizacije za uporabo in izobraževanje.

KAKO TO POČNEMO?

Tehnologija.

VEČ O TEHNOLOGIJI NA BLOGU

Uporaba dronov in/ali satelitov Sentinel 2. Z multi-spektralnimi senzorji zajamemo posnetek stanja v vidnih valovnih dolžinah in izven njih (do IR barvnega spektra). V fazi procesiranja izračunamo vegetacijske indekse, ki nam pokažejo stanje vegatacije. Najpogosteje se uporabljata indeksa NDVI (normalized difference vegetation index) in NDRE (normalized difference red edge index).

Izbira indeksa je odvisna od različnih dejavnikov. Kot primer, pri žitih se v zgodnejših fazah rasti uporablja večinoma NDVI indeks. V nekaterih primerih se v končnih fazah rasti začne uporabljati indeks NDRE, saj pri zelo bujni vegetaciji na kvalitetnih tleh z optimalno založenostjo in pogoji za rast pride do zasičenosti NDVI indeksa.

Na podlagi opaženega stanja in v povezavi z ostalimi parametri (kvaliteta zemlje, itd.) se pripravijo modeli z različnimi področji (v praksi od 3-5 različnih con), kjer se določijo ciljne vrednosti doziranja umetnega gnojila.

DOKAZANO USPEŠNI

Oglejte si rezultate, ki smo jih dosegli.

študije primerov