Dognojevanje v fazah rasti

Osnovno gnojenje se izvaja pred setvijo novih kultur. S tem poskrbimo za pravilno založenost tal z osnovnimi hranili za zagotavljanje pravih pogojev za rast. Proces se izvaja pred setvijo, med setvijo ali tik po setvi.

Glede na ugotovitve založenosti tal na posameznih območjih (rezultat vzorčenja in izvedene analize tal po posameznih ciljnih območjih) se pripravijo mape za ciljno osnovno gnojenje glede na dejanske potrebe.


Plan za osnovno gnojenje se dela na podlagi:

  • Kart, ki so rezultat spremljanja pridelka skozi faze rasti z droni in/ali sateliti

  • Meritev elektro prevodnosti prsti

  • Opravljeno vzorčenje in analiza tal. Generalna po klasični metodologiji (naključno vzorčenje po celotni parceli – brez ciljnih območij). Je pa zaželjena ciljna po območjih

  • Žetvenih kart

Idealno je, če imamo na voljo vse podatke.

Gnojenje v praksi:

Gnojenje žit in oljne ogrščice

Glede na strukturo tal in osnovno založenost lahko:

  • Optimiziramo porabo do 20%, kjer so zelo nehomogena tla (kratkoročni prihranek)

  • Izboljšamo končni pridelek (kvaliteto in/ali kvantiteto) pri boljši razporeditvi gnojila za izravnavo pridelka (dolgoročni prihranek)

  • Praviloma tri faze gnojenja

Gnojenje v praksi:

Gnojenje koruze

Pri koruzi je specifika, da sama rastlina potrebuje največ hranil v rastni fazi, ko je že prevelika za uporabo mehanizacije. Zaradi tega se uporabljajo dražja gnojila s počasnejšim sproščanjem. Smiselno je izvajanje variabilnega dognojevanja glede na sestavo tal kakor pri žitih.

  • Praviloma dve fazi gnojenje

KAKO ZAČETI?

Načrtujte pravočasno.

KONTAKTIRAJTE NAS

Kontaktirajte nas idealno dva tedna pred realizacijo; na naši strani planiramo terensko izvedbo in obdelavo ter pripravo vseh podatkov. Prav tako naredimo dodatno verifikacijo na terenu v kolikor je to potrebno. Pred izvedbo osnovnega gnojenja, skupaj s kmetovalcem naredimo integracijo in nastavitev mehanizacije za uporabo in izobraževanje.

V idealnem primeru izvedemo tudi meritve elektro-prevodnosti tal in izvedemo ciljno vzorčenje ter analizo prsti.

DOKAZANO USPEŠNI

Oglejte si več o našem delu v študijah primerov.

študije primerov
KAKO TO POČNEMO?

Tehnologija

VEČ O TEHNOLOGIJI NA BLOGU

Potrebna je mehanizacija s podporo GNSS in ISOBUS (vodilo za povezavo stroja s terminalom na traktorju za upravljanje) ali brez ISOBUS (stroj z integrirano rešitvijo – direkten prenos podatkov na stroj z npr. USB ključkom).

Za primer gnojenja je potreben trosilec s podporo variabilnega prilagajanja doziranja po celotni trosni širini ali po več segmentih (prilagajanje leve/desne strani izmeta ali celo po metrskih segmentih). Takšni trosilci imajo po navadi že implementiran “section control” (izklapljanje sekcij pri prekrivanjih), “variable control” pa je nadgradnja (se pravi se sekcije ne-le izklapljajo, ampak tudi prilagajajo izmet).