Osnovno gnojenje

Z osnovnim gnojenjem poskrbimo za pravilno založenost tal z osnovnimi hranili, kar zagotavlja optimalne pogoje za rast poljščin.


Plan za osnovno gnojenje se izvaja ciljno, pripravimo pa ga na podlagi:

  • Rezultatov spremljanja pridelka skozi faze rasti v sezoni, z droni in/ali sateliti;

  • Meritev elektro-prevodnosti prsti;

  • Opravljenega ciljnega vzorčenja in analize tal;

  • Žetvenih kart.

Gnojenje v praksi:

V času setve

Glede na strukturo tal in osnovno založenost lahko:

  • Optimiziramo porabo gnojil do 20 %;

  • Izboljšamo kvaliteto pridelka in končni donos.
KAKO TO POČNEMO?

Tehnologija

VEČ O TEHNOLOGIJI NA BLOGU

Za gnojenje je potreben trosilec s podporo variabilnega prilagajanja doziranja po celotni trosni širini ali po več segmentih s podporo navigacijskega sistema in ISOBUS (vodilo za povezavo stroja s terminalom na traktorju za upravljanje) ali brez ISOBUS-a (stroj z integrirano rešitvijo – direkten prenos podatkov na stroj z npr. USB ključkom).

KAKO ZAČETI?

Načrtujte pravočasno.

KONTAKTIRAJTE NAS

Optimalno je, če nas kontaktirate v začetku sezone oz. vsaj en teden pred želeno izvedbo, da se dogovorimo o načinu spremljanja in izvedbe.