Priprava na selektivno setev

S prilagoditvijo gostote setve glede na strukturo tal izboljšamo izkoristek semena in hektarski donos. Pri kvalitetnejši zemlji, ki ima večjo zmožnost zadrževanja vlage (evapotranspiracija poteka počasneje) in večjo možnost zadrževanja hranil, je smiselno posejati semena bolj na gosto kot pri slabši strukturi. Če uporabimo manjšo gostoto setve na slabši strukturi zemlje, lahko s tem dosežemo enako kakovosten pridelek kot na kvalitetnejših tleh – tako imajo rastline na voljo večjo površino za črpanje hrane in vlage iz tal.

Primer: na enem delu parcele imamo bolj glineno prst (večja možnost zadrževanja vlage), na drugem pa bolj peščeno prst (manjša možnost zadrževanja vlage). Če pri setvi uporabimo normalno gostoto semena na bolj glinenem delu in manjšo gostoto na peščenem delu, lahko s tem dosežemo izravnavo pridelka. V sušnem obdobju se rastline na bolj peščenih tleh borijo za vlago in hranila. Posledično so zato slabše kvalitete, kar privede do manj pridelka. Nasprotno imajo rastline pri bolj redki setvi na tem delu večje območje iz katerega lahko črpajo vlago in hranila potrebno za rast. S tem razvijejo kvalitetnejše plodove.

KAKO TO POČNEMO?

Tehnologija

VEČ O TEHNOLOGIJI NA BLOGU

Uporabljamo satelite Sentinel in drone z multispektralnimi senzorji.

Za setev je potrebna sejalnica z možnostjo prilagajanja posameznih segmentov s podporo ISOBUS-a (vodilo za povezavo stroja s terminalom na traktorju za upravljanje) in navigacijskega sistema z dodatno korekcijo signala RTK, ki doseže natančnost do dveh centimetrov.

KAKO ZAČETI?

Načrtujte pravočasno.

KONTAKTIRAJTE NAS

Optimalno je, če nas kontaktirate vsaj 1–2 tedna pred planirano setvijo. Pri postopku preverimo zgodovinske satelitske podatke in če so na voljo, tudi žetvene karte, podatke iz posnetkov drona, meritve elektro-prevodnosti tal in vzorčenje prsti.

Po analizi pripravimo območja in mape za selektivno setev z dogovorjenimi vrednostmi (kg/ha semena ali število semen/m2 itd.).