Naš cilj je Izboljšan izkoristek semena in izboljšan hektarski donos.

Glede na strukturo tal se prilagodi gostota setve. Pri kvalitetnejši zemlji, ki ima večjo zmožnost zadrževanja vlage (evapotranspiracija poteka počasneje) in večjo možnost zadrževanja hranil, je smiselno posejati semena bolj na gosto kot pri slabši strukturi. Če uporabimo manjšo gostoto setve na slabši strukturi zemlje, lahko s tem dosežemo enako kakovosten pridelek kot na kvalitetnejših tleh. Razlog za to se nahaja v tem, da rastline ne rabijo toliko tekmovat za hrano in vlago v tleh in se zato razvijejo bolj kvalitetno kot, če bi jih bilo več na istem območju (koreninski sistem ima na voljo večjo površino za črpanje hranil in vlage).

Recimo, na enem delu parcele imamo bolj glineno prst (večja možnost zadrževanja vlage) na drugem pa bolj peščeno prst (manjša možnost zadrževanja vlage). Če pri setvi uporabimo normalno gostoto semena na bolj glinenem delu in manjšo gostoto na peščenem delu lahko s tem dosežemo izravnavo pridelka. V sušnem obdobju imajo rastline na bolj peščenih tleh “boj” za vlago in hranila. Posledično so zato slabše kvalitete in posledično imamo manj pridelka. Pri bolj redki setvi imajo rastline na tem delu večje območje iz katerega lahko črpajo vlago in hranila potrebno za rast. S tem razvijejo kvalitetnejše plodove.

KAKO ZAČETI?

Načrtujte pravočasno.

KONTAKTIRAJTE NAS

Željen je vaš kontakt vsaj en do dva tedna pred planirano setvijo. Postopek je tak, da preverimo historične podatke Sentinel 2, in/ali žetvene karte*, in/ali podatke iz posnetkov dronov* in/ali meritve elektro-prevodnosti tal ter vzorčenje prsti*.

Po analizi pripravimo območja in mape za selektivno setev z dogovorjenimi vrednostmi (kg/ha semena ali št.semen/m2, itd.).

* če je/so na voljo.

DOKAZANO USPEŠNI

Oglejte si rezultate, ki smo jih dosegli.

študije primerov
KAKO TO POČNEMO?

Tehnologija.

VEČ O TEHNOLOGIJI NA BLOGU

Tudi tu uporabljamo satelite Sentinel 2 ter drone z multispektralnimi senzorji.

Na strani stranke je potrebna mehanizacija s podporo GNSS in ISOBUS (vodilo za povezavo stroja s terminalom na traktorju za upravljanje) ali brez ISOBUS (stroj z integrirano rešitvijo – direkten prenos podatkov na stroj z npr. USB ključkom).

Za natančno setev je potrebno imeti še dodatno korekcijo GPS signala s sistemom RTK, ki doseže natančnost 2 cm. Pri nas imamo dva ponudnika – eden v lasti geodetske uprave in eden v privatni lasti iz strani Geoservisa.

Za primer setve je potrebna sejalnica z možnostjo prilagajanja posameznih segmentov.