S pregledom pridelka z droni ali sateliti določimo različne stopnje zrelosti pridelka na posevku. Na podlagi pridobljenih podatkov lahko načrtujemo čim bolj optimalen čas žetve. S tem lahko dosežemo boljšo zrelost npr. žit in optimalno vsebnost beljakovin. Posledično dosežemo višji kakovostni razred in večjo odkupno ceno na trgu.

To dosežemo s spremljanjem rasti rastline v različnih valovnih dolžinah vidimo različne stopnje dozorevanja in odmiranja rastline v poznejših fazah. Po identifikaciji skupaj s kmetovalcem izvedemo še morebitne ciljne meritve vsebnosti vlage in beljakovin in planiramo optimalen čas žetve.

KAKO ZAČETI?

Načrtujte pravočasno.

KONTAKTIRAJTE NAS

Zaželjen je kontakt vsaj dva tedna pred planirano žetvijo. Namreč, v samem postopku moramo preveriti historične podatke Sentinel 2 in/ali narediti pregled z dronom. Opaženo stanje (opcijsko) lahko potrdimo na terenu in opravimo dodatne meritve vsebnosti vlage in vsebnosti beljakovin v posameznih odvzetih vzorcih zrnja.

DOKAZANO USPEŠNI

Oglejte si več o našem delu v študijah primerov.

študijE primerOV
KAKO TO POČNEMO?

Tehnologija.

VEČ O TEHNOLOGIJI NA BLOGU

Tukaj uporabljamo predvsem Sentinel 2 satelite in drone z multi-spektralno senzoriko. Glede mehanizacije načeloma ni posebnih zahtev. Rezultati se lahko za primer selektivne žetve naložijo na mobilno napravo z GNSS podporo za lažjo navigacijo.