Selektivno škropljenje

S ciljnim škropljenjem pesticidov dosežemo zmanjšanje porabe in stroška škropiv pri sami pridelavi, zmanjšanje obremenitev okolja in večji hektarski donos ob koncu sezone. Osnovni princip selektivnega škropljenja je doziranje različnih količin škropiva na posameznih področjih glede na dejanske potrebe, npr. na področjih kjer obstaja večje tveganje za nastanek bolezni ali škodljivcev se škropijo preventivni pripravki v polnem odmerku, pri področjih z manjšo stopnjo tveganja za pojavitev pa se nanašajo škropiva v zmanjšanih odmerkih. Pri kurativnih pripravkih za npr. zatiranje mlajše populacije strgača ali drugih škodljivcev in bolezni se po navadi škropijo samo žarišča. K nastanku optimalnih pogojev za razvoj bolezni in škodljivcev pomembno prispeva tudi struktura tal (možnost zadrževanja vlage, ki je pomemben dejavnik).

Zatiranje škodljivcev in bolezni je zelo kompleksno področje zaradi različnih dejavnikov. Posledično je tudi potrebno pripraviti ukrepe za selektivno zatiranje zelo skrbno in premišljeno saj lahko v nasprotnih primerih dosežemo kontra-produktiven učinek, kot npr. razvito odpornost pri posameznih posameznih vrstah škodljivcev na določeno škropivo.

KAKO ZAČETI?

Načrtujte pravočasno.

KONTAKTIRAJTE NAS

Kontakt je zaželjen v začetku sezone oz. vsaj 1 teden pred željeno izvedbo, da se dogovorimo o načinu spremljanja in izvedbe.

DOKAZANO USPEŠNI

Oglejte si več o našem delu v študijah primerov.

študije primerov
KAKO TO POČNEMO?

Tehnologija.

VEČ O TEHNOLOGIJI NA BLOGU

Sentinel sateliti, droni, vremenske postaje – za redno spremljanje aktualnega stanja pridelka in spremljanje mikro klimatskih razmer za potrebe predvidevanja nastanka bolezni in škodljivcev.

Za izvedbo ciljnega škropljenja je potrebna primerna mehanizacija -ISOBUS škropilnica z možnostjo prilagajanja posameznih škropilnih šob ali segmentov s komplementarnim terminalom na traktorju z GNSS podporo.