Selektivno škropljenje s pesticidi

S ciljnim škropljenjem pesticidov dosežemo zmanjšanje porabe in stroškov škropiv pri pridelavi kulture, zmanjšanje obremenitve okolja in večji hektarski donos. Osnovni princip selektivnega škropljenja je doziranje različnih količin škropiva na posameznih področjih glede na dejanske potrebe, npr. na področjih, kjer obstaja večje tveganje za nastanek bolezni ali škodljivcev se škropijo preventivni pripravki v polnem odmerku, pri področjih z manjšo stopnjo tveganja za pojavitev pa se nanašajo škropiva v zmanjšanih odmerkih.

Pri kurativnih pripravkih, za npr. zatiranje mlajše populacije strgača ali drugih škodljivcev in bolezni, se po navadi škropijo samo žarišča. K nastanku optimalnih pogojev za razvoj bolezni in škodljivcev pomembno prispeva tudi struktura tal (možnost zadrževanja vlage, ki je pomemben dejavnik).

Zaradi slednjega je potrebno pripraviti ukrepe za selektivno zatiranje škodljivcev zelo skrbno in premišljeno, saj lahko v nasprotnih primerih dosežemo kontra-produktiven učinek, kot npr. razvito odpornost pri posameznih vrstah škodljivcev na določeno škropivo.

KAKO TO POČNEMO?

Tehnologija

VEČ O TEHNOLOGIJI NA BLOGU

Sentinel sateliti, droni in vremenske postaje se uporabljajo za redno spremljanje aktualnega stanja pridelka ter spremljanje mikro klimatskih razmer za potrebe predvidevanja nastanka bolezni in škodljivcev.

Za izvedbo ciljnega škropljenja je potrebna mehanizacija z ISOBUS škropilnico, ki omogoča prilagajanje posameznih škropilnih šob ali segmentov s komplementarnim terminalom na traktorju z navigacijskim sistemom in podporo ISOBUS.

KAKO ZAČETI?

Načrtujte pravočasno.

KONTAKTIRAJTE NAS

Optimalno je, če nas kontaktirate v začetku sezone oz. vsaj en teden pred želeno izvedbo, da se dogovorimo o načinu spremljanja in izvedbe.