S to storitvijo zagotovljamo optimalno pripravo tal za prihodnjo sezono.

Pri opazovanjih pridelka z droni ali sateliti in morebitnih meritvah elektro-prevodnosti zemlje za določitev strukture prsti zaznamo depresije in druge anomalije na njivi. Z nadaljnimi ciljnimi vzorčenji natančneje določimo vzrok teh stanj. Rezultate uporabimo pri bodočih ukrepih. Še posebej so uporabni za ciljno osnovno/založno gnojenje z osnovnimi hranili in pri selektivni setvi.

Storitev izvajamo s pomočjo robota, ki ima nameščen sveder za vrtanje v zemljo in zbiranje prsti v zalogovnik. Pri tem beleži RTK izboljšan GNSS signal od pozicij, kjer so bili odvzeti vzorec za čim večjo natančnost in možnost preverjanja stanja zemlje čez “n” let oz. ob prihodnjih vzorčenjih.

KAKO ZAČETI?

Načrtujte pravočasno.

KONTAKTIRAJTE NAS

Najboljši čas za kontakt je pred spravilom pridelka ali tik po njem – obvezno pred nadaljnjimi ukrepi (trošenje kalcita, obdelava zemlje, osnovno gnojenje, itd.).

Zaželjeno, da opravimo meritve elektroprevodnosti tal pred analizo. Lahko tudi zgolj z uporabo satelitskih historičnih posnetkov Sentinel 2, dron posnetkov ali žetvenih kart . Dobrodošlo je imeti čim več informacij.

DOKAZANO USPEŠNI

Oglejte si več o našem delu v študijah primerov.

študije primerov
KAKO TO POČNEMO?

Tehnologija.

VEČ O TEHNOLOGIJI NA BLOGU

Pri storitvi z naše strani uporabljamo robota za vzorčenje prsti. Le to nadalje analiziramo v certificiranih laboratorijih.

Na strani kmetovalca ni posebnih zahtev. so pa pridobljeni podatki izhodišče za osnovno gnojenje, setev in dognojevanje.